૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

વિદ્યાર્થી કાર્યશાળા 

આપણી માતૃભાષાની શાળાના વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓને બહાર લાવી તેઓના સપના સાકાર કરવામાં મદદરૂપ થવું. વિવિધ કાર્યશાળા દ્વારા જેવી કે વાર્તાસત્ર, નાટક, કવિતા, ગીત-સંગીત, કોમ્પ્યુટર, મોટિવેશનલ, શૈક્ષણિક કાર્યશાળાઓનું આયોજન કરવું.

ડ્રામા વર્કશોપ : વિવિધ શાળાઓમાં મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠનના યુવા સભ્યો દ્વારા ૪ કલાકની નાટય કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં રંગભૂમિના વિવિધ પાસાઓની સમજણ આપી ઉદાહરણ સાથે અભિનય શીખવવામાં આવે છે. 

મોટિવેશનલ વર્કશોપ : આપણી શાળાઓમાં મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠનના કેતનસર અને અન્ય સભ્યો દ્વારા નવમા અને દસમા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને મોટિવેટ કરવા, તેમને સકારાત્મકતા, કાર્યક્ષમતા અડગ નિશ્ચય, પરિશ્રમ જેવા ગુણો વિકસાવવામાં આવે છે.

વાર્તાસત્ર : આપણી માતૃભાષાની શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓમાં સર્જનાત્મક શક્તિ દ્વારા કલ્પના શક્તિ ખીલવવામાં મદદરૂપ થવા જુદા જુદા વાર્તાકારોને આમંત્રિત કરી વાર્તા સત્રનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેના પરિણામ સ્વરૂપ એક જ વિષય પર કોઈ એક વિદ્યાર્થીની વાર્તા પેટ ભરીને હસાવે છે, તો તે જ વિષય પર બીજા વિદ્યાર્થીની વાર્તા આંખમાં આંસુ પણ લાવે છે. આ રીતે વિદ્યાર્થીઓના મનોજગતનું સુંદર આલેખન થાય છે.

X
X
X