૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ ૨૦૨૧

૨૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૧ ‘વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ’ નિમિત્તે મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન દ્વારા ‛માતૃભાષાની શાળાઓ પૂછે છે, મારી આ દશા માટે જવાબદાર કોણ?’ આ વિષય પર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આપણે બધા ગુજરાતી હોવાનો કે ભારતીય હોવાનો ગર્વ લઈએ છીએ, પણ આ ગર્વ શું ફક્ત મોજ-મસ્તીમાં જીવવાથી, મીઠડું ખાવાથી, હરવા ફરવાના શોખીન હોવાથી જ છે, કે ધંધામાં કાબેલિયતને કારણે છે? આ ગર્વ કદાચ આપણી મીઠી-મધુરી માતૃભાષાનાં કારણે જ છે, પણ શું નવી પેઢી આ ગર્વ કરી શકશે? જો તેઓને માતૃભાષા આવડતી જ નહિ હોય, તો ગર્વ શેનો કરશે?
માતૃભાષા ફક્ત બોલવાથી કે સાંભળવાથી જ નથી ટકવાની કે પછી જૂની પેઢીઓ સાહિત્યિક સભાઓ કરશે તેનાથી! તેને ખરા અર્થમાં ટકાવવી હશે તો માતૃભાષાની સરવાણી જ્યાંથી ફૂટીને ગંગાનો અફાટ પ્રવાહ બને અને વિશ્વરૂપી સાગરમાં ભળી જાય છે, તેને સાચવી રાખીને, એનો મહિમા, પ્રચાર-પ્રસાર ગાઈને સમાજને જાગૃત કરીને જ થશે.
આજે આ જ માતૃભાષાની સરવાણી, એટલે કે *”માતૃભાષાની શાળાઓ પૂછે છે, મારી આ દશા માટે જવાબદાર કોણ?”*
સમાજના દરેકે-દરેક તબક્કે ક્યાંકને ક્યાંક, કોઈને કોઈ રીતે માતૃભાષાની અવગણના થતી આવી છે અને તેનું જ પરિણામ છે, ‘માતૃભાષાની શાળાઓની આજની દશા!’
હવે સમય આવી ગયો છે કે, આપણે જેનો ગર્વ લઈએ છીએ તેની આ દશા માટેની જવાબદારી પણ સ્વીકારીએ અને આત્મમંથન કરી તેના ઉપાય વિચારીને પાછા ઉત્થાન તરફ વાળીએ.
આને ફક્ત સ્પર્ધા તરીકે કે હાર-જીત તરીકે ન લેતા, આત્મમંથન માટેનો એક માર્ગ સમજશું તો જ સાચા અને પરિણામકારી ઉપાયો મળશે અને તે જ આપણી સૌની સૌથી મોટી જીત ગણાશે.
રજિસ્ટ્રેશન શરૂ થશે ૨૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧
રજિસ્ટ્રેશનની અંતિમ તારીખ ૫ માર્ચ ૨૦૨૧
સ્પર્ધામાં આકર્ષક ઇનામ (અંદાજે કુલ રૂ. ૫૦,૦૦૦ + દરેક સ્પર્ધકને ઇ-પ્રમાણપત્ર)
 સ્પર્ધાઓ
અ) વ્યંગ કાવ્ય (Ironic Poem):- સ્વરચિત, પઠન કરીને વીડિયો (૩ મિનિટ)
(બ) શેરી નાટક :- ૫ થી ૭ મિનિટ
(ક) વાદ-સંવાદ (Debate):- ૭ થી ૧૦ મિનિટ (૨ કે તેથી વધુ સ્પર્ધક ભાગ લઈ શકશે.)
(ડ) લઘુ ચલચિત્ર (Short Film):- ૫ થી ૬ મિનિટ
(ઈ) વક્તૃત્વ સ્પર્ધા (Elocution):- ૫ થી ૬ મિનિટ
X
X
X