૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

july, 2023

sat15jul7:00 am2:00 pmકવિ કૃષ્ણ દવેના બાળકાવ્યો અને બાળવાર્તાઓ

Event Details

વિગતો

કવિ કૃષ્ણ દવેના બાળકાવ્યો અને બાળવાર્તાઓ
સવારે : ૭.૩૦ – ૮.૩૦
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિ વિ.
કાંદિવલી પશ્ચિમ

કવિ કૃષ્ણ દવેના બાળકાવ્યો અને બાળવાર્તાઓ
સવારે : ૧૦.૦૦ – ૧૧.૦૦
શ્રી. પંડિત રત્નચંદ્રજી જૈન કન્યાશાળા
ઘાટકોપર પશ્ચિમ

એક સંવાદ
કૃષ્ણ દવે સાથે
બપોરે : ૧૨.૦૦ – ૧.૦૦
ક. જે. સોમૈયા કલા વાણિજ્ય મહાવિદ્યાલય
વિદ્યાવિહાર પૂર્વ

Time

(Saturday) 7:00 am - 2:00 pm IST

Location

mumbai

RSVP to event

RSVPing is closed at this time.

Please let us know if you can make it to the event.

વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ ૨૦૨૩ નિમિતે બાળગીત ઉત્સવ
મહારાષ્ટ્રની ધમધમતી ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓ તથા વિદ્યાર્થીઓનો પુરસ્કારોત્સવ
X
X
X