૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page
મુંબઈ ગુજરાતી સંગઠન દ્વારા આયોજિત  રાષ્ટ્રીય સ્તરની સર્જનાત્મક સ્પર્ધાઓ
કોરોનાના આ કપરા સમયને સર્જનાત્મકતાથી માણવા એક ઓનલાઇન રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા  રાખી છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને ભાષાપ્રેમીઓ બધા આનંદ ઉત્સાહથી ભાગ લઇને  આપણાં સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ અને સર્જનશક્તિનો  પરિચય કરાવે.
હાલના સમયમાં આ સરસ મોકો છે પોતાનામાં રહેલી સર્જનાત્મક શક્તિઓને બહાર લાવી અન્યોને પણ પ્રોત્સાહન આપવાનો.
આપણા ગુજરાતી હોવાનો ગૌરવ, મહિમા, વારસો, સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો.
X
X
X