૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

IMG-20150416-WA0006 IMG-20150416-WA0004 IMG-20150416-WA0005

 

કાંદિવલીની સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિદ્યાલયમાં વેકેશનમાં અંગ્રેજીના “ખાસ” વર્ગો…

વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ ૨૦૨૩ નિમિતે બાળગીત ઉત્સવ
મહારાષ્ટ્રની ધમધમતી ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓ તથા વિદ્યાર્થીઓનો પુરસ્કારોત્સવ
X
X
X