૦૯૮૬૯૦૪૦૬૮૦, ૦૭૭૯૮૧૯૯૦૦૧, ૦૯૯ર૦૮૭૦૭૦૪, ૦૯૮ર૦3રપ3પ૦ mumbaigujarati@gmail.com
Select Page

મુંબઈની ગુજરાતી શાળાઓનું સંપૂર્ણ દ્રશ્ય

બે તદ્દન સાચ્ચા કિસ્સા. જુનિયર કોલેજના બીજા વર્ષમાં મુંબઈની જાણીતી કોલેજમાં ભણતી અનિપ્રાને ગયા વર્ષે જ ૨૦૧૪માં દસમા ધોરણમાં ૮૮ ટકા આવ્યા..એને અંગ્રેજી સારું ફાવે છે, રેડિયો-ટીવી ને નાટકોમાં એ ગાય છે અભિનય કરે છે. હળવીફૂલ થઈ હરેફરે છે ને ભણી તો લે જ છે હસતાં-રમતાં. એક...

શિક્ષણની સાંપ્રતકથાઃ લાખોની ફીઝ છતાં પ્લીઝ, પ્લીઝ પ્લીઝ…

5 સપ્ટેમ્બરે શિક્ષકદિન ગયો અને ઘણી નવીન સમસ્યાઓની ભેટ આપતો ગયો, બહરહાલ-શિક્ષણને લગતી જ. ડૉ રાધાકૃષ્ણન્, જેમના જન્મદિવસે આ શિક્ષકદિન આખો ભારત દેશ ઉજવે છે તેઓ એવું કહેતા હતા કે શિક્ષણનું અંતિમ પેદાશ એટલે એવી મુક્ત સર્જનાત્મક વ્યક્તિ જે ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિઓ અને પ્રાકૃતિક...
X
X
X